Cherryplayer is a free Windows multimedia player that streams millions of music files from VK.com, plays most multimedia files and includes a superior YouTube player and download service.

Features Follow us

lbp

Features we are looking now! Sat, 19 Apr 2014 13:27:33 GMT

Hi, we have different requests from you what need to improve in player and what new features you would like to see in player. Now we are working...

CherryPlayer 2.0.8 Tue, 15 Apr 2014 07:16:26 GMT

CherryPayer 2.0.8 has been released with a couple of very nice new features. From now on there will be two versions of CherryPlayer, one portable...

lfp

dịch vụ chuyên rút và làm thủ tục việc rút và đăng ký xe ÔTÔ du lịch, xe TẢI như: Fri, 01 Aug 2014 15:17:18 GMT

*dịch vụ chuyên rút và làm thủ tục việc rút và đăng ký xe ÔTÔ du lịch, xe TẢI như: Image:...

Tủ máy cắt - Tủ Cầu dao - Tủ RMU Fri, 01 Aug 2014 14:23:30 GMT

*Nấm linh chi vàng* là sản phẩm tốt được sản xuất ở *Hàn Quốc* là chủ yếu hiện nay ở việt nam đã sản xuất nhưng chất lượng không bằng. *Nấm linh...